home


tarieven


vacatures


voorwaarden


contactOp al onze werkzaamheden zijn van toepassing:

De algemene voorwaarden voor koeriersdiensten;
De Algemene VervoersCondities 1983 (AVC) beide gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Op internationaal vervoer: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voorgenoemde AVC: De Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenummer 238.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.